Информация » Культура спілкування

Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

Якщо ми прагнемо збудувати цивілізовану державу, то недостатньо одних заяв про це. Ми над усе мусимо бути цивілізованими людьми, а першим проявом цього і є культура спілкування. А тому сім’я, навчально-виховні і культурно-освітні заклади повинні, формуючи особистість, розвивати в ній такі морально-психологічні якості як уважність, чуйність, вміння бачити моральну сторону своїх і чужих дій і вчинків, витримка, володіння собою, здатність стримувати негативні емоції, вміння слухати іншу людину, передбачити можливі наслідки своїх слів, дій, вчинків.

Спілкування в нестандартних ситуаціях. Поняття “нестандартна ситуація” в спілкуванні. Конфлікт як протиріччя, що виникає в процесі взаємодії між людьми. Психологічні і моральні втрати людей у конфліктах. Виявлення мотивів і причин конфлікту. Значення толерантності. Способи розв’язання конфлікту.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Основные причины конфликтов, вытекающих из свойств личности и стиля работы руководителя ОВД
1. Недостаточная опытность руководителя в работе с людьми. 2. Недостаточная опытность руководителя в решении оперативно-розыскных задач. 3. Изъяны воспитания: · грубость, · черствость, · нечестность. 4. Черты характера: · неуравновешенность, ведущая к вспышкам и резкости в обращении с подчиненными, · излишняя властность, · отсу ...

Пятнадцать шагов к уверенности в самом себе
1.Осознайте ваши силы и слабости и поставьте себе достойные цели. 2.Решите, что для вас ценно, во что вы верите. Взвесьте свои возможности и решите, каким бы вам хотелось себя видеть. Сделайте инвентаризацию в хранилище ваших сценариев и соотнесите их с сегодняшним днем, с вашим нынешним психологическим состоянием так, чтобы эти сценар ...

Три признака истинного экспериментального плана.
1. Применение каких-либо стратегий создания эквивалентных контрольной и экспериментальной групп . 2. Наличие экспериментальной и контрольной групп испытуемых. 3. Завершение эксперимента тестированием контрольной и экспериментальной групп. Эквивалентность контрольной и экспериментальной групп достигается специальными методами: 1. ран ...