Информация » Культура спілкування

Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

Якщо ми прагнемо збудувати цивілізовану державу, то недостатньо одних заяв про це. Ми над усе мусимо бути цивілізованими людьми, а першим проявом цього і є культура спілкування. А тому сім’я, навчально-виховні і культурно-освітні заклади повинні, формуючи особистість, розвивати в ній такі морально-психологічні якості як уважність, чуйність, вміння бачити моральну сторону своїх і чужих дій і вчинків, витримка, володіння собою, здатність стримувати негативні емоції, вміння слухати іншу людину, передбачити можливі наслідки своїх слів, дій, вчинків.

Спілкування в нестандартних ситуаціях. Поняття “нестандартна ситуація” в спілкуванні. Конфлікт як протиріччя, що виникає в процесі взаємодії між людьми. Психологічні і моральні втрати людей у конфліктах. Виявлення мотивів і причин конфлікту. Значення толерантності. Способи розв’язання конфлікту.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Иерархия фундаментальных потребностей (по А. Маслоу)
¨ физиологические потребности (пища, вода, сон и т. п.); ¨ потребность в безопасности (стабильность, порядок); ¨ потребности в любви и принадлежности (семья, дружба); ¨ потребность в уважении (самоуважение, признание); ¨ потребность в самоактуализации (развитие способностей). Иерархическая пирамида потребностей ...

Развитие ответственности
Ответственность и дисциплина в школе идут бок о бок и становятся двумя важнейшими факторами, от которых зависит успешная адаптация. Ответственность гораздо важнее, чем дисциплина, поскольку она определяет не только адаптацию ребенка в первом классе, но и дальнейшую адаптацию человека в жизни. Начиная заниматься с ребенком, развивая у не ...

Принятие (себя, других, природу)
Здоровый человек тем и отличается от среднестатистического, что он живет в ладу с собой, и если уж на то пошло, не слишком огорчается по поводу своих недостатков. Он принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей изъянами и недостатками, он умеет сосуществовать со своими слабостями, принимает свою греховност ...