Информация » Культура спілкування

Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

Якщо ми прагнемо збудувати цивілізовану державу, то недостатньо одних заяв про це. Ми над усе мусимо бути цивілізованими людьми, а першим проявом цього і є культура спілкування. А тому сім’я, навчально-виховні і культурно-освітні заклади повинні, формуючи особистість, розвивати в ній такі морально-психологічні якості як уважність, чуйність, вміння бачити моральну сторону своїх і чужих дій і вчинків, витримка, володіння собою, здатність стримувати негативні емоції, вміння слухати іншу людину, передбачити можливі наслідки своїх слів, дій, вчинків.

Спілкування в нестандартних ситуаціях. Поняття “нестандартна ситуація” в спілкуванні. Конфлікт як протиріччя, що виникає в процесі взаємодії між людьми. Психологічні і моральні втрати людей у конфліктах. Виявлення мотивів і причин конфлікту. Значення толерантності. Способи розв’язання конфлікту.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Восприятие звуков и голоса как первая психическая оболочка
Современный французский психоаналитик Didier Anzieu считает, что структура self возникает прежде всего как звуковая оболочка, своеобразная «акустическая кожа» (Anzieu D., 1985). Ребенок находится как бы в «купели звуков», сопровождающих процесс кормления и исходящих как из внешнего мира, так и производимых самим ребенком. Эта «купель зв ...

Исследование влияния семейных отношений на развитие психической травмы у ребенка
Результаты исследований семьи представлены ниже в таблицах 1, 2 и 3. Таблица 1. Результаты опросника «Особенности общения между супругами» Доверительность общения Взаимопонимание Сходство во взглядах Символы семьи Легкость общения Психотерапевтичность общения супруг Себе 3 Себе 3 2,3 3,3 3,5 ...

Восприятие
Восприятие – целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств. Вместе с процессами ощущения восприятие обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку в окружающем мире. Восприятие субъективно – одну и ту же информацию люди воспринимают по-разному, в з ...