Информация » Психологічні аспекти політичного лідерства

Психологічні аспекти політичного лідерства

Усім відомий вислів одного із мислителів про те, що революції - локомотиви історії. Тому хто ж є машиністами у цих локомотивах? Значна частина мислителів відповідала, що ними були обранці богів, герої, вожді, провідники; інша частина – що це народ, який сам влаштовує революції і творить історію. Були й такі, які стверджували, що ними є групи людей, яким народ довірив реалізацію своїх інтересів. Тобто мова йшла про окремих осіб або групу осіб, що за принципом спадковості чи права, або внаслідок обрання, призначення виділялися чи спонтанно займали перші позиції у політичній організації суспільства, ставали першими суб'єктами політичних рішень.

Якщо цього немає, то звичайно виникають компромісні варіанти — наприклад, так зване колективне керівництво, що включає людей і з тими, і з іншими якостями. Так, наприклад, дуже часто «добрий», людяний лідер свідомо підбирає собі жорсткого, ділового заступника. Тоді між ними виникає взаємодоповнюючий поділ неформального і формального впливу.Що ж є головним: перша чи друга група якостей? Усе залежить від сфери діяльності керівника. У виробничій сфері найважливішу роль грає перша.

Соціально-психологічний рівень структури особистості включає такі компоненти, як мета лідера, розділювані ним групові цінності, інтереси, світогляд, мотиви поведінки, звичні для нього норми, розділювані ним стереотипи, установки , відносини і т.д.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Як вже говорилося, інститут лідерства виник дуже давно, коли ще в примітивних суспільствах виникла необхідність в керівництві. Політичний лідер – це людина, котра керує не тільки політичними процесами, але і здійснює функції по управлінню суспільством, може змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Політичному лідеру потрібно мати природні якості, такі як сила характеру, воля, тонка інтуїція, рішучість. Професійні якості лідера заключаються в аналітичних здібностях, в умінні швидко і точно орієнтуватися в ситуаціях, аргументовано протистояти чужим думкам. Вчені, які займаються дослідженням політичного лідерства, змогли класифікувати його на основі особистих якостей лідера, конкретної ситуації, іміджу і стилю поведінки.

Психологическая помощь разведенным партнерам
Одним из отличий консультирования разведенных от других проблем психологической коррекции является более ярко выраженная информирующая позиция консультанта. Важно также, чтобы психолог был осведомлен в различных юридических аспектах проблемы развода (Алешина Ю., 2009). Основные направления консультирования разведенных партнеров: 1. Пр ...

Основные виды мышления
Мышление может происходить на разных уровнях, таких как наглядное мышление и мышление отвлеченное, теоретическое. Как я уже отмечал, человек не может мыслить только в понятиях без представлений, в отрыве от наглядности, но также не может мыслить лишь чувственными образами без понятий. Поэтому эти два уровня мышления взаимосвязаны. Но в ...

Пути выхода из сложившейся ситуации
Наше государство на всех этапах своего существования проявляло заботу об одиноких матерях, имеющих несовершеннолетних детей. Конечно, формы и масштабы такой помощи не оставались неизменными. В Кодексе о браке и семье указано, что государство проявляет заботу о семье путем предоставления пособий и льгот одиноким матерям (наряду с другим ...