Информация » Психологічні аспекти політичного лідерства

Психологічні аспекти політичного лідерства

Усім відомий вислів одного із мислителів про те, що революції - локомотиви історії. Тому хто ж є машиністами у цих локомотивах? Значна частина мислителів відповідала, що ними були обранці богів, герої, вожді, провідники; інша частина – що це народ, який сам влаштовує революції і творить історію. Були й такі, які стверджували, що ними є групи людей, яким народ довірив реалізацію своїх інтересів. Тобто мова йшла про окремих осіб або групу осіб, що за принципом спадковості чи права, або внаслідок обрання, призначення виділялися чи спонтанно займали перші позиції у політичній організації суспільства, ставали першими суб'єктами політичних рішень.

Якщо цього немає, то звичайно виникають компромісні варіанти — наприклад, так зване колективне керівництво, що включає людей і з тими, і з іншими якостями. Так, наприклад, дуже часто «добрий», людяний лідер свідомо підбирає собі жорсткого, ділового заступника. Тоді між ними виникає взаємодоповнюючий поділ неформального і формального впливу.Що ж є головним: перша чи друга група якостей? Усе залежить від сфери діяльності керівника. У виробничій сфері найважливішу роль грає перша.

Соціально-психологічний рівень структури особистості включає такі компоненти, як мета лідера, розділювані ним групові цінності, інтереси, світогляд, мотиви поведінки, звичні для нього норми, розділювані ним стереотипи, установки , відносини і т.д.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Як вже говорилося, інститут лідерства виник дуже давно, коли ще в примітивних суспільствах виникла необхідність в керівництві. Політичний лідер – це людина, котра керує не тільки політичними процесами, але і здійснює функції по управлінню суспільством, може змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Політичному лідеру потрібно мати природні якості, такі як сила характеру, воля, тонка інтуїція, рішучість. Професійні якості лідера заключаються в аналітичних здібностях, в умінні швидко і точно орієнтуватися в ситуаціях, аргументовано протистояти чужим думкам. Вчені, які займаються дослідженням політичного лідерства, змогли класифікувати його на основі особистих якостей лідера, конкретної ситуації, іміджу і стилю поведінки.

Комплексные исследования адаптации к материнству.
В комплексных исследованиях состояния женщины во время беременности, связанных с успешностью ее адаптации к материнству и обеспечением адекватных условий для развития ребенка, учитываются разнообразные факторы: личностные особенности, история жизни, адаптация к супружеству, особенности личностной адаптации как свойство личности, удовлет ...

Анализ результатов исследования и эффективности проведенной работы
Исходя из результатов констатирующего и контрольного этапов, следует отметить, что их результаты отличаются, а именно: на начальном (констатирующем) этапе 36,4% опрошенных студентов 1-го курса показали «прагматический» мотив, 55,3% студентов 2-го и последующих курсов проявили «профессиональные» мотивы, 8,3% опрошенных не считают наличие ...

Развитие психики и развитие личности. Проблема ведущей деятельности.
Проблема развития ребенка становится приоритетной для российской психологии с 30-х годов. Однако общие теоретические аспекты возрастной психологии до сих пор остаются дискуссионными. В традиционном подходе к этой проблеме не различалось развитие личности и развитие психики. Между тем подобно тому как личность и психика являются нетожде ...