Информация » Психологічні аспекти політичного лідерства

Психологічні аспекти політичного лідерства

Усім відомий вислів одного із мислителів про те, що революції - локомотиви історії. Тому хто ж є машиністами у цих локомотивах? Значна частина мислителів відповідала, що ними були обранці богів, герої, вожді, провідники; інша частина – що це народ, який сам влаштовує революції і творить історію. Були й такі, які стверджували, що ними є групи людей, яким народ довірив реалізацію своїх інтересів. Тобто мова йшла про окремих осіб або групу осіб, що за принципом спадковості чи права, або внаслідок обрання, призначення виділялися чи спонтанно займали перші позиції у політичній організації суспільства, ставали першими суб'єктами політичних рішень.

Якщо цього немає, то звичайно виникають компромісні варіанти — наприклад, так зване колективне керівництво, що включає людей і з тими, і з іншими якостями. Так, наприклад, дуже часто «добрий», людяний лідер свідомо підбирає собі жорсткого, ділового заступника. Тоді між ними виникає взаємодоповнюючий поділ неформального і формального впливу.Що ж є головним: перша чи друга група якостей? Усе залежить від сфери діяльності керівника. У виробничій сфері найважливішу роль грає перша.

Соціально-психологічний рівень структури особистості включає такі компоненти, як мета лідера, розділювані ним групові цінності, інтереси, світогляд, мотиви поведінки, звичні для нього норми, розділювані ним стереотипи, установки , відносини і т.д.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Як вже говорилося, інститут лідерства виник дуже давно, коли ще в примітивних суспільствах виникла необхідність в керівництві. Політичний лідер – це людина, котра керує не тільки політичними процесами, але і здійснює функції по управлінню суспільством, може змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Політичному лідеру потрібно мати природні якості, такі як сила характеру, воля, тонка інтуїція, рішучість. Професійні якості лідера заключаються в аналітичних здібностях, в умінні швидко і точно орієнтуватися в ситуаціях, аргументовано протистояти чужим думкам. Вчені, які займаються дослідженням політичного лідерства, змогли класифікувати його на основі особистих якостей лідера, конкретної ситуації, іміджу і стилю поведінки.

Истерический невроз
Истерический невроз значительно чаще встречается в молодом возрасте, причём чаще у женщин, чем у мужчин, и легче возникает у психопатических личностей истероидного круга. Многообразие и изменчивость истерических расстройств в определённой степени объясняются характерными для этих больных основными истерическими чертами – большой внушаем ...

Этапы психологического исследования
1 этап подготовительный Формулировка задачи Определение объекта Предмет исследования исследования Кого изучать? Что изучать? (возраст, пол. (Особенности личности социальные ребенка и его психические условия воспитания) процессы) Гипотеза (возможный ответ на вопрос, который заключен в проблеме) правдоподобность д ...

Взаимодействие ощущений
Изменение чувствительности анализатора под влиянием раздражителя других органов чувств называемых взаимодействием ощущений. Виды: 1) Сенсибилизация - повышение чувств, в результате взаимодействия анализаторов, по Павлову - слабый раздражитель вызывает в коре больших полушарий, легко распр., охватывая соседние участки. Возбуждение в ан ...